Innowacyjne technologie dla stoczni

Innowacyjne technologie dla stoczni

Nasze przedsiębiorstwo od wielu lat skupia się na wdrażaniu zaawansowanych systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, aby zwiększyć wydajność stanowisk pracy poprzez optymalizację poszczególnych etapów procesów lakierniczych.

Nasze pionierskie rozwiązania oferujemy pod indywidualne potrzeby naszych klientów takie jak:

 • optymalizacja procesów produkcyjnych,
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy w procesach lakierniczych,
 • systemy zarządzania utrzymaniem czystości stanowisk pracy operatorów,
 • monitoring procesów lakierniczych poprzez zastosowanie kamer przemysłowych w wykonaniu Atex,
 • monitoring stosowany w kabinach lakierniczych, liniach lakierniczych oraz pomieszczeń technicznych i kuchniach lakierniczych  
 • archiwizacja danych środowiskowych,
 • wizualizacja poszczególnych procesów, 
 • kontrola i monitorowanie dostępu do danych historycznych,
 • kontrola i monitorowanie prawidłowej pracy poszczególnych urządzeń i ich podzespołów,
 • kontrola i monitorowanie dostępu operatorów,
 • nadzór i monitorowanie nad czasem pracy operatorów,
 • kontrola i monitorowanie nad ruchem wprowadzanych obiektów oraz elementów do hali produkcyjnych (system RFID), 
 • kontrola i monitorowanie nad ruchem wprowadzanych obiektów oraz elementów do linii lakierniczych (system RFID),
 • zaawansowany system śledzenia ruchem obiektów w procesach produkcyjnych, 
 • kontrola i raportowanie wydajności pracy poszczególnych etapów produkcyjnych,
 • kontrola jakości wykonanych prac,
 • weryfikacja jakości gotowych produktów w procesach produkcyjnych, 
 • kontrola i monitorowanie stanu części eksploatacyjnych oraz materiałów filtracyjnych w liniach lakierniczych,
 • serwis on-line - kontrola terminów przeglądów oraz czynności serwisowych, 
 • dedykowany serwisant do obsługi,
 • zdalny dostęp do sterowania urządzeniami 24/dobę, 
 • monitorowanie stężenia LZO w kabinach lakierniczych,
 • kontrola i monitorowanie kosztów użytkowania urządzeń i maszyn,
 • monitorowanie emisyjnych warunków środowiskowych. 

Innowacyjne Produkty

Kabiny lakiernicze 

Oferujemy specjalistyczne kabiny lakiernicze dla przemysłu stoczniowego na indywidualne potrzeby naszych klientów. Nasze kabiny lakiernicze posiadają najbardziej zaawansowane systemy technologiczne pozwalające uzyskać najwyższą jakość i wydajność pracy oraz niskie koszty eksploatacji. 

Centralne odpylanie pyłów szlifierskich

Oferujemy specjalistyczne systemy odpylania stanowisk roboczych z zanieczyszczeń oraz pyłów powstałych w różnorodnych procesach przemysłowych. Nasze urządzenia posiadają zastosowanie w branżach przemysłowych, a szczególnie dla profesjonalnych przedsiębiorców ceniących sobie czystość i bezpieczeństwo pracy na najwyższym poziomie. Urządzenia dobieramy do indywidualnych potrzeb w zależności od stosowanego procesu produkcyjnego, kubatury pomieszczeń, procesów obróbki specjalistycznych i innych.

Nasze urządzenia spełniają wszystkie normy ekologiczne, zapewniając jednocześnie rygorystyczne wymagania współczesnej techniki oraz dostosowane są do zróżnicowanych środowisk pracy. Posiadamy innowacyjne głowice multifunkcjonalne do systemów ograniczających emisję pyłów, systemów centralnego odpylania, systemów rozprowadzania sprężonego powietrza i energii elektrycznej. Szczególne zastosowanie mają w procesach szlifowania podkładów oraz wypełniaczy podczas obróbki powierzchniowej.

Większość jednostek wyposażona jest w specjalistyczne filtry kasetowe czyszczone sprężonym powietrzem za pomocą obrotowej dyszy. Pyły przenoszone są do nylonowego zbiornika zapewniając prostą obsługę bieżącą. Urządzenie posiada system kontroli wydajności filtrów w czasie rzeczywistym.

Moduły zasilające dostarczają energię elektryczną, sprężone powietrze oraz odsys pyłów z obszarów roboczych. Systemy wyciągu powietrza z falownikami posiadają elektroniczny system optymizujący zapotrzebowanie na energię elektryczną zależnie od rzeczywistej ilości używanych szlifierek. Urządzenie wyposażone w falowniki automatycznie porównuje efektywność próżni na linii roboczej z ustawieniami w programie regulującym falownik. Jeśli wydajność odsysu spada, program zmienia prędkość silnika poprzez dostosowanie częstotliwości wyjściowej falownika. System jest w pełni automatyczny i niezależny od operatora, zapewnia stałą wartość odsysu przy zróżnicowanym zapotrzebowaniu.  Urządzenia są również cichobieżne i niewymagające dużej ilości zadań konserwacyjnych. Jednostka filtrująca (z automatyką czyszczącą filtr) składa się z komory próżniowej, z sekcji z pneumatycznego oczyszczacza kasety filtracyjnej pracującego automatycznie, oraz z sekcji przeznaczonej do usuwania nagromadzonych pyłów.

Posiadamy w ofercie szeroką paletę rozwiązań takich jak:

 • systemy centralnego odpylania,
 • mobilne odkurzacze przemysłowe,
 • mobilne urządzenia ssące,
 • odpylacze i urządzenia odpylające,
 • głowice multifunkcjonalne,
 • urządzenia do obróbki aluminium w wykonaniu Atex

IRT Booster ZNAKOMITA TECHNOLOGIA UTWARDZANIA

Żadne inne urządzenie nie skraca czasów obróbki powłoki lakierniczej w takim stopniu jak promienniki IRT. Ekonomiczna i sprawdzona technologia IRT zapewnia stuprocentowo suche produkty przed dalszą obróbką.

Wszystkie promienniki IRT wykorzystują technologię krótkich fal podczerwieni. W połączeniu z wyjątkowym rodzajem reflektorów, takich jak pokrywane złotem reflektory IRT FreeForm, zapewnia to najlepszy z możliwych transfer ciepła.

Krótkofalowe promieniowanie IR ma też kilka innych zalet. Łatwo je kontrolować, zapewnia natychmiast optymalną temperaturę, i całkowicie przenika farbę. Farba utwardza się od wewnątrz do zewnątrz, nie zatrzymując rozpuszczalników ani wilgoci, które powodują problemy jakościowe. Dzięki minimalnym stratom ciepła do powietrza cała energia trafia na utwardzaną
powierzchnię.

PROMIENNIK IRT SINGLEHEATER Modułowy system IRT

Promienniki IRT SingleHeater umożliwiają zbudowanie prostych, precyzyjnych, skutecznych i niewielkich promienników ciepła zużywających mało energii bezpośrednio do istniejącej linii produkcyjnej, ponieważ zajmują one mało miejsca. Stwarza to znakomite możliwości uzyskania odpowiedniego rodzaju ciepła w odpowiednim miejscu nawet w przypadku trudnych materiałów, takich jak papier, tworzywa sztuczne, metale, drewno, farby i kleje.

IRT SingleHeater niezwykle szybko reaguje na regulację mocy grzania. Ekonomia pracy jest znakomita, ponieważ promienniki SingleHeater włączają się i wyłączają odpowiednio do konkretnych wymogów produkcyjnych.

Nawilżanie, chłodzenie powietrza

Posiada szczególne zastosowanie w sektorze stoczniowym. Możemy się poszczycić, że jako jedna z pierwszych firm w Polsce rozpoczęliśmy proces wdrażania pionierskich rozwiązań stosując opatentowane systemy nawilżania powietrza oraz schładzania (adiabatycznie lub izotermicznie). Stosujemy specjalne systemy adiabatyczne, które umożliwiają nawilżanie powietrza lub schładzanie w zależności od potrzeb procesów produkcyjnych. Posiadamy innowacyjne rozwiązania umożliwiające regulację wydajności w przedziale od 14 do 100%. Proces ten polega na atomizacji wody pod bardzo dużym ciśnieniem do drobnych kropli wody wytwarzających mgiełkę nawilżając strumień przepływającego powietrza. Zaawansowany układ sterowania i kontroli nad procesem zapewnia wysoką wydajność przy niewielkim zużyciu wody i energii elektrycznej. Układ falownikowy zapewnia precyzyjny dobór wydajności urządzenia do potrzeb nawilżania lub schładzania. Stosujemy do tego procesu specjalne stacje uzdatniania wody (stacje odwróconej osmozy). Nasze systemy pozwalają na utrzymanie właściwej wilgotności powietrza w komorach lakierniczych, co ma ogromny wpływ na procesy produkcyjne. Właściwa wilgotność powietrza odgrywa ogromną rolę w procesach lakierniczych, gdzie mają zastosowanie najnowszej generacji materiały lakiernicze.  Nieodpowiednia wilgotność powietrza skutkuje spadkiem wydajności produkcji, pogorszeniem jakości produktu finalnego, powodować może gromadzenie się ładunków elektrostatycznych i doprowadzać do ich niekontrolowanych wyładowań. Zapewniając odpowiednie nawilżenie powietrza sprawimy, iż poprawi się odczucie komfortu klimatycznego pracowników, a tym samym poprawi efektywność ich pracy.

Stacja uzdatniania wody na bazie filtrów odwróconej osmozy 

W celu zapewnienia wysokiej jakości rozpylanej wody, jak również uniknięcia odkładania się kamienia i minerałów w dyszach, rurach i pompach, konieczne jest odpowiednie przygotowanie wody przez jej odmineralizowanie i zmiękczenie. Do tego celu służy stacja uzdatniania wody o wydajności odpowiedniej do dobranego układu nawilżania. Do każdej instalacji dobieramy indywidualne rozwiązania dostosowane do jakości dostępnej wody oraz preferencji klienta. 

Rekuperatory (krzyżowe wymienniki ciepła)

Stosowane są do odzysku ciepła, o sprawności od 50 do 70%, w procesach przemysłowych takich jak lakierowanie i suszenie. Nasze opatentowane rekuperatory zapewniają duży stopień odzysku ciepła wyprowadzanego z kabin lakierniczych oraz ogrzewanie powietrza pobieranego z zewnątrz o znacznie niższych temperaturach. Gwarantują obniżenie kosztów eksploatacji kabin lakierniczych (takich jak: zużycie gazu, oleju, prądu).

W podstawowym wyposażeniu zawarta jest specjalna sekcja filtracji wstępnej z filtrami kieszeniowymi, zabezpieczająca żywotność krzyżowego wymiennika ciepła. Przepustnica powietrza napędzana siłownikiem pneumatycznym jest zabudowana dodatkową sekcją wentylacyjną tworząc obejście rekuperatora tak zwany (by pass), dzięki któremu w okresie letnim nie ma konieczności częściowego demontażu urządzenia. Sterowanie jest w pełni automatyczne przez panel sterowniczy umożlwiający kontrolę przyrostu temperatury. Rekuperatory projektujemy i dostosowujemy do różnego rodzaju central wentylacyjnych. Nasze urządzenia są opatentowane poprzez zastosowanie unikalnych lameli aluminiowych zabezpieczonych specjalną konstrukcja oraz izolowaną obudową wymiennika ciepła.

Biotechnologia

Nasze przedsiębiorstwo posiada wyodrębniony dział, który oferuje szeroki zakres usług dostosowanych do indywidulanych potrzeb klientów, który obejmuje doradztwo, projektowanie, wdrażanie i realizacje innowacyjnych rozwiązań z zakresie ochrony środowiska, a w szczególności utylizacji lotnych związków organicznych. Naszym celem jest przystosowanie produkcji do wymagań dyrektywy dotyczącej ograniczenia emisji rozpuszczalników (SED) oraz dyrektywy UE (1999/13/WE) oraz ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Środowiska. Proponujemy indywidulane instalacje z zastosowaniem trójfazowego reaktora wykorzystującego procesy biooczyszczania gazów, gwarantującą wymaganą redukcję lotnych związków organicznych (LZO) powstałych w procesach produkcyjnych.

Ograniczenie wysokich kosztów inwestycji związanych z dostosowaniem procesów do wymagań prawnych ochrony środowiska. Dobieramy i przystosowujemy instalację do degradacji wybranego zanieczyszczenia.

Naszym innowacyjnym produktem są instalacje do bioutylizacji lotnych związków organicznych i odorów, które charakteryzują takimi cechami jak:

 • niskie koszty operacyjne takie jak:  
 • niskie zużycie energii, 
 • brak konieczności stosowania katalizatorów, 
 • niska awaryjność instalacji, 
 • niskie koszty obsługi poprzez zastosowanie automatyzacji procesu sterowania oraz monitoringu on-line, 
 • brak opłat z tytułu emisji CO2 i NOx
 • długi okres żywotności instalacji,
 • brak zagrożeń wybuchowych,
 • wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń,
 • wysoka efektywność ekologiczna