Przemysłowe kleje, uszczelniacze

Przemysłowe kleje, uszczelniacze

Proponujemy specialistyczne produkty SABA, które nie ograniczają się wyłacznie do produkcji klejów i uszczelniaczy. Przyjmujemy całościowe podejście obejmujące wszystkie aspekty związane z klejami, uszczelniaczami i ich stosowaniem w środowisku produktu lub projektu klienta. Innymi słowy, jest to rozwiązanie kompleksowe. 

Nasze wartości podstawowe to:  innowacja, wiedza i odpowiedzialność — to stabilne filary wszelkich naszych działań.

  • w naszym własnym ośrodku badawczym wykorzystujemy najnowsze technologie i materiały w celu opracowywania i udoskonalania wysokiej jakości produktów SABA.
  • SABA przeznacza ponad 10% swojego budżetu na prace badawczo-rozwojowe.
  • tworzymy nowe partnerstwa umożliwiające wymianę wiedzy i zastosowanie nowych technologii przy opracowywaniu produktów.
  • SABA jest właścicielem różnych patentów.