Myjki, destylarki przemysłowe

Myjki, destylarki przemysłowe

Oferujemy kilka rodzajów urządzeń dla przemysłu lakierniczego do mycia oraz destylacji rozpuszczalników. Jest to seria profesjonalnych  myjni do pistoletów lakierniczych oraz destylarek przemysłowych do odzyskiwania rozpuszczalnika. Myjnie pistoletów lakierniczych Drester są bezpieczne i łatwe w użyciu spełniające najwyższe normy bezpieczeństwa  dla użytkowników. Posiadamy w ofercie kilkanaście modeli myjni do pistoletów lakierniczych pracujących z materiałami konwencjonalnymi oraz wodo-rozcieńczalnikowymi. Od urządzeń obsługiwanych ręcznie do maszyn w pełni zautomatyzowanych. Drester opracował specjalny system DDT (Drester Dynamic Triple), który składa się z trzech urządzeń : myjni, destylarki i modułu łączący RDX. Zapewnia to w pełni automatyczny proces mycia pistoletu lakierniczego połączony z destylacją zużytego rozpuszczalnika. Jest to najbardziej zaawansowany kombajn dla prac lakierniczych.

Cechy wyróżniające nasze produkty

Wydajność

Komora Auto box wyposażona jest w system dysz zapewniającą doskonałą skuteczność mycia

Mycie automatyczne i ręczne w tym samym czasie

Urządzenia Boxer pozwalają na automatyczne i ręczne mycie w tym samym czasie. Możliwość korzystania z przestronnego zlewu w dowolnym momencie. Aby myć następny pistolet lub elementy, nie trzeba czekać na zakończenie mycia automatycznego.

Zamknięcie/wentylacja

Pokrywa zamykająca chroni przed rozlewaniem rozpuszczalnika w celu przepłukania pistoletu po myciu automatycznym. Mieszanina sprężonego powietrza z rozpuszczalnikiem skutecznie redukuje  zużycie czystego rozpuszczalnika.

Ręczne przepłukanie czystym rozpuszczalnikiem

Dostęp do czystego rozpuszczalnika w celu przepłukania pistoletu po myciu automatycznym. Mieszanina sprężonego powietrza z rozpuszczalnikiem skutecznie redukuje zużycie czystego rozpuszczalnika.

Szwedzka stal

Dostępne obudowy lakierowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej.

Odprowadzanie oparów

W czasie mycia pistoletu opary rozpuszczalnika są gromadzone i odprowadzane poprzez kanał wentylacyjny.

Skraplacz wody i regulator ciśnienia

Wyposażone w regulator ciśnienia oraz skraplacz wody zwiększające żywotność myjni.

Mycie ręczne z użyciem

Zastosowano szczotkę przepływową zasilaną rozpuszczalnikiem  z recyrkulacji w celu ręcznego mycia pistoletów i drobnych elementów. 

Opróżnianie zbiornika

Po zakończeniu procesu filtracji woda może być użyta ponownie do procesu mycia lub wylana do kanalizacji (w zależności od lokalnych przepisów ochrony środowiska). Opróżnianie zbiornika odbywa się za pomocą pompy, przez co wyeliminowano potrzebę przenoszenia ciężkiego zbiornika.

Pompy drester do mycia automatycznego i ręcznego

Zastosowano bardzo wydajne pompy membranowe. W celu zredukowania zużycia rozpuszczalnika pompa podająca czysty rozpuszczalnik pracuje tylko w momencie naciskania przycisku przez operatora.

Wolne ręce operatora

Przyciski nożne pozwalają na sterowanie pracą pomp bez użycia rąk.

Dysze natryskowe drester

Specjalne zaprojektowane dysze dają optymalną moc mycia i szeroki strumień natrysku. Są łatwe w utrzymaniu czystości.

Zegar

Niezawodny zegar kontroluje czas mycia automatycznego.

Szczotka

Jest trudniej wymyć pistolet z bazy wodnej niż z bazy konwencjonalnej. Z tego powodu myjnie do baz wodnych wyposażone zostały w specjalne szczotki przepływowe zasilane wodą z recyrkulacji.

Mycie - płukanie - suszenie

Rozpuszczalniki wodne działając w recyrkulacji szybko i skutecznie myją pistolet. Następnie pistolet jest przepłukiwany małą ilością czystej wody przez co zużycie wody jest na minimalnym poziomie.

Pistolet do przepłukiwania

Pistolet przepłukujący z dyszą zaprojektowany jest do wysokociśnieniowego mycia kanałów pistoletu lakierniczego stosowanego do bazy wodnej.

Fllokulacja

Automatyczne mieszanie zanieczyszczonej resztkami lakieru wody pulsacyjnym powietrzem lub za pomocą miksera mechanicznego zapewnia doskonałą flokulację (koagulację). Okrągły kształt zlewu ułatwia proces koagulacji oraz utrzymywanie czystości.

Wąż doprowadzający powietrze

Elastyczny wąż służący do przedmuchiwania i wysuszenia pistoletu sprężonym powietrzem po myciu.

Podwójny system filtracji

Jednorazowo można przefiltrować 35 litrów wody. W procesie koagulacji duże cząstki lakieru pozostają na filtrze wstępnym. W celu osiągnięcia dokładniejszej filtracji zastosowano filtr końcowy, na którym zatrzymywane są nawet najdrobniejsze cząsteczki lakieru. Obydwa filtry mogą być użyte kilkakrotnie.