Adaptacje, modernizacje malarni

Adaptacje, modernizacje malarni

Oferujemy wiele możliwości adaptacji istniejących hal i budynków poprzez zabudowę specjalnymi kabinami lakierniczymi, strefami przygotowawczymi z funkcją grzania oraz centralami grzewczo-nawiewowymi, które umożliwiają rozpoczęcie różnorodnych procesów lakierniczych przy niewielkich nakładach inwestycyjnych. Naszą unikalną technologią jest suszenie specjalnymi boosterami, promiennikami IRT/UV, która umożliwia lakierowanie oraz szybkie suszenie różnych materiałów i elementów produkcyjnych. Urządzenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa w sektorze usług przemysłowych.

Oferujemy bezpłatne przeprowadzenie audytu z wizją lokalną istniejących obiektów w celu przygotowania propozycji współpracy.