WIZJERY Z WYCIERACZKĄ

WIZJERY Z WYCIERACZKĄ

WIZJERY Z WYCIERACZKĄ

Zapytaj o produkt
Wróć

Para wizjerów z wycieraczką dla łatwej kontroli wnętrza kotła podczas procesu destylacji oraz umożliwienia drugiego załadunku bez otwierania pokrywy.

Dla jednostek 15 litrowych
Dla jednostek 30 litrowych

ZASADA DZIAŁANIA

Urządzenia z serii DIstatic to destylarki, które umożliwiają odzysk oraz ponowne wykorzystanie rozpuszczalników. W prostym procesie destylacji, zanieczyszczenia (żywice, polimery, pigmenty, lakiery, oleje, itd.) są oddzielanie od oryginalnego rozpuszczalnika. Wrzenie rozpuszczalnika zachodzi przy pomocy obwodowego płaszcza grzewczego wypełnionego olejem diatermicznym, ogrzewanego przez element elektryczny. Opary przenoszone są do skraplacza chłodzonego powietrzem lub wodą. Skroplony rozpuszczalnik jest gromadzony w zbiorniku do ponownego użycia. Zanieczyszczenia są zbierane w jednorazowym worku “Rec-Bag” można je usunąć także poprzez przechylenie jednostki.  Charakterystyka rozpuszczalnika po destylacji pozostaje niezmieniona, dlatego proces ten może być przeprowadzany wielokrotnie.

WARUNKI

DIstatic

Jednostki destylacyjne z przechylanym kotłem: usuwanie pozostałości za pomocą jednorazowych worków “Rec Bag” (dla stałych zanieczyszczeń) lub przechylenia jednostki (zanieczyszczenia ciekłe). W przypadku stałych zanieczyszczeń, stężenie pozostałości po procesie wewnątrz worka jest doskonałe: stała bryła, która jest łatwa do usunięcia.

Di = Odporne na wybuch

Jednostki destylacyjne z przeciwwybuchowym zabezpieczeniem elektrycznym, II2G IIA T3 do T2, do obróbki łatwopalnych, a także niepalnych rozpuszczalników, zdolne do działania nawet w strefie maksymalnego zagrożenia (strefa 1).  

 15-30 = Pojemność ładunkowa

Efektywna pojemność ładunkowa kotła (litry)

Ax = Skraplacz powietrzny

Skraplacz pary, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 chłodzony powietrzem przy pomocy wentylatora.

LCD = Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

Panel sterowania z LCD do regulacji czasu.